Hướng dẫn mua hàng

1. Chọn sản phẩm ( chọn màu, chọn size)

2. Xem thông tin chi tiết của sản phẩm

3. Xác nhận giỏ hàng

4. Nhận địa chỉ email

5. Nhận thông tin giao hàng ( Họ và tên, địa chỉ, và số điện thoại)

6. Đặt hàng

7. Nhận thông báo xác nhận đơn hàng

8. Đặt cọc

9. Nhận hàng và thanh toán nốt phần còn lại đơn hàng