HÌnh thức thanh toán

Chủ tài khoản: Bùi Thị Hương Liên

STK: 15010000236242 tại: Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV CN Bắc Hà Nội

STK: 0541001551466 tại: Ngân hàng Vietcombank CN Chương Dương

STK: 1501205057190 tại: NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

STK: 020704060053137  tại: NH VIB Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.